Pedagogiskt och enkelt

AHA-programmet är upplagt som ett självhjälpsprogram med föreläsningsvideor, texter, arbetsuppgifter och ljudfiler med guidade meditationer. Programmet omfattar sex lektioner och sträcker sig över sex veckor. Utformningen är pedagogisk och med enkla instruktioner inför varje ny lektion.

Varje lektion börjar med att du ser en video som presenterar veckans tema. Därefter läser du en text som ytterligare utvecklar temat. Till varje lektion följer några skriftliga uppgifter. Varje dag för du dagbok där du kan reflektera över dina erfarenheter under AHA-programmets gång. I dagboken hittar du även veckans guidade meditationer som du lyssnar till på datorn eller genom att ladda ned till din mobil.

AHA-programmet erbjuder nya strategier för att förändra dina alkoholvanor. Den meditation du får lära dig kan i sig själv bli en ersättning för alkoholen. Du får även med meditationens hjälp lära dig att i tid upptäcka och möta impulsen att dricka. En central övning kallas sugsurfing. Den handlar om att bara uppleva suget utan att dras med i starka känslor och impulser. Genom att inta en betraktande och accepterande hållning i stället för att kämpa emot får inte impulserna samma makt. Du får helt enkelt en frist och möjlighet att välja en annan väg än att dricka alkohol.

Här följer en överblick över programmets olika lektioner.

LEKTION 1 - BRYT VANOR

Första lektionen ger en bild av hela AHA-programmet. Du får bekanta dig med begrepp som vanans makt och autopiloten. Här introduceras också förhållningssättet i meditationen och syftet med övningarna.

LEKTION 2 - ACCEPTANS

I andra lektionen fördjupas förhållningssättet i meditationen. Begrepp som acceptans och motstånd presenteras. Du får träna dig att vara i nuet utan att försöka ändra på något i upplevelsen.

LEKTION 3 - AUTOPILOTEN

I tredje lektionen bekantar vi oss med autopiloten. Beteenden som upprepas blir alltmer självgående, det gäller alla vanor i våra liv. Vi undersöker hur ett beroende utvecklas och förloppet i en  återfallsprocess .

LEKTION 4 - UNDVIK ÅTERFALL

I den här lektionen beskrivs hur du kan undvika återfall. Vilka är dina riskfaktorer? Vilka är dina strategier? Vad fungerar? Här får du förslag på nya förhållningssätt och  handlingsalternativ.

LEKTION 5 - VITTNET

När du är medveten här och nu utan att göra något med upplevelsen - ja, då vilar du i vittnet. Med vittnets hjälp kan du hitta vila i ditt liv och samtidigt säkra din nykterhet. I lektion 5 lär du dig upprätta kontakt med vittnet.

LEKTION 6 - EFTER AHA

Det har blivit dags att summera vad du lärt dig under de här veckorna. Vi talar om att förändra det som du kan förändra och acceptera det du inte kan påverka. Hur ska du motivera dig att fortsätta öva?

LOG IN

Användarnamn:

Lösenord:

Glömt lösenord?

PÅ GÅNG

Artikel om AHA-programmet i tidningen Omtanke

läs mer

AHA-Programmet i bokform

Nu kan du också beställa hela AHA-programmet i bokform med videofilmer, ljudfiler och arbetsmaterial. läs mer

Retreat i Vadstena

En retreathelg i Vadstena för dig som genomgått programmet och vill ha fördjupning. läs mer